Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Porva

A sokszínű település

Magyar Falu Program

Porva Község Önkormányzata pályázatot hirdet eladó ingatlanra

Populáris hír

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023.10.15  10:00 óra

Porva Község Önkormányzata felkínálja értékesítésre a Porva, 199 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú 1851m2 nagyságú ingatlant, melyre ezúton pályázatot hirdet.

Az ingatlan értékesítési indulóára: bruttó 20 300 000,- Ft

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2023.10.15  10:00 óra

 A pályázatok benyújtásának helye:

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

Porvai Kirendeltsége

8429 Porva, Székely J. u. 2.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023.10.30.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. Az ingatlan adás-vétele során, az általános jogszabályokon (Ptk., 2011. évi CXCVI. törvény, stb.) kívül alkalmazni kell Porva Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletét is.

2. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű, nyilvánosan lefolytatott árverési tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

3. A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Porvai Kirendeltségének Jegyzőjéhez.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: a pályázó magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatát (valamint pénzintézeti bankszámlaszámát;

- a vételi árajánlatot és a vételár megfizetési módját, határidejét;

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó információk:

- Az ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

- Címe: 8429 Porva Kőrishegy utca 33

- Helyrajzi száma: 199

- Az ingatlan területe: 1851 m2

- Jelenlegi funkciója: lakóház, udvar, gazdasági épület

A pályázattal, valamint az értékesítendő ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető:

Veinperlné Kovács Andrea polgármester 0630/330-4212

 

Veinperlné Kovács Andrea sk.

 polgármester

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!