Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Porva

A sokszínű település

Magyar Falu Program

Pályázati hirdetmény

Populáris hír

Cím

1 004 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” Porván, melyre ezúton pályázatot hirdet az Önkormányzat.

Porva Községi Önkormányzata felkínálja értékesítésre a Porva, 96242 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú 1 004 m2 nagyságú ingatlant, melyre ezúton pályázatot hirdet.

Az ingatlan értékesítési indulóára: bruttó 120.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május12. 10:00 óra

A pályázatok benyújtásának helye:

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Porvai Kirendeltsége

8429Porva, Székely József u. 2.,

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. május 15.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. Az ingatlan adás-vétele során, az általános jogszabályokon (Ptk., 2011.évi CXCVI. törvény, stb.) kívül alkalmazni kell Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletét is.

2. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű, nyilvánosan lefolytatott árverési tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

3. A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: a pályázó magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatát (, valamint pénzintézeti bankszámlaszámát;

- a vételi árajánlatot és a vételár megfizetési módját, határidejét;

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó információk:

- Az ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület

- Címe: 8429 Porva

- Helyrajzi száma: 242

- Az ingatlan területe: 1 004 m2

A pályázattal, valamint az értékesítendő ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető:

Veinperlné Kovács Andrea polgármester 0630/330-4212

 

Veinperlné Kovács Andrea
polgármester

 

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!