Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Porva

A sokszínű település

Magyar Falu Program

Ügyintézések az igazgatási szünetben, Veszprém megyében

Közszolgálati hír

2022.december 22. és 2023. január 8. között

Ügyintézés Veszprém megyében 2022.december 22. és 2023. január 8. között


Az igazgatási szünetben Veszprém megyében a kormányhivatal és a járási hivatalok az alábbi ügyintézési lehetőségeket biztosítják.


Kormányablak feladatok


A kijelölt kormányablakok és a Központi Okmányiroda az igazgatási szünet alatt is fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélfogadást valamennyi ügytípus vonatkozásában, sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással is egyaránt biztosítják a kijelölt kormányablakok.


Veszprém megyében az alábbi ügyfélszolgálatok állnak az ügyfelek rendelkezésére:


Ajkai Járási Hivatal
8400 Ajka, Újélet u. 8.
Telefon: 88/550-535
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Pápai Járási Hivatal
8500 Pápa, Fő u. 12.
Telefon: 89/795-214
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-461
E-mail:
[email protected]
Dec. 22.: 8.00-18.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Áldozatsegítés és pártfogó felügyelet


Folyamatosan elérhető lesz az áldozatsegítési terület, mivel a statisztikák szerint bizonyos bűncselekmények száma a karácsonyi ünnepek környékén magasabb. Az áldozatok fokozott védelme és a kialakult krízishelyzetek azonnali kezelése érdekében a Kormányhivatal ezen a területen a hatósági döntéseket meghozza, továbbá az azonnali pénzügyi segély helyben történő kifizetését is biztosítja. A pártfogoltak, elítéltek kötelezettségei teljesítésének elősegítése és ellenőrzése érdekében az igazgatás szünet alatt is folyamatos az ügyintézés.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/579-450
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Családvédelmi feladatok


A terhesség-megszakítás kérelmezése esetén kötelező minimum 2 alkalommal CSVSZ tanácsadáson résztvenni. A válsághelyzetben levő várandós anya segítése és a magzati élet védelme érdekében ennek lehetőségét a Kormányhivatal az igazgatási szünet alatt is biztosítja. Kérjük, hogy a megjelölt ügyfélszolgálatokat a tanácsadásra bejelentkezés, a tanácsadás helyszínének, időpontjának egyeztetése céljából előzetesen minden esetben telefonon keressék meg!


Az alábbi ügyfélszolgálatoknál történik az ügyfelek tanácsadásra történő bejelentkezése:


Ajkai Járási Hivatal
8400 Ajka, Újélet u. 8.
Telefon: 88/550-644
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Pápai Járási Hivatal
8500 Pápa, Fő u. 12.
Telefon: 89/795-000
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-506
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy


Az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő, élelmiszerláncbiztonsággal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, az esetleges járványkitörés kezelése, az export létesítmények, exportszállítmányok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó export mintavételek, exportbizonyítványok kiállítása, az állatszállítások ellenőrzése, a kutyamegfigyelés, az állatvédelmi intézkedések, esetleges mintavétel vonatkozásában a feladatok ellátása az igazgatási szünet alatt is megtörténik.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-039, 70/436-5138
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Fogyasztóvédelem


A Kormányhivatal az igazgatási szünet alatt is biztosítja a fogyasztói bejelentések halasztást nem tűrő vizsgálatát, az ezekkel kapcsolatos ügyintézést.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-510
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Munkavédelem


A súlyos és halálos munkabalesetek, továbbá a tömeges foglalkozási megbetegedés bejelentések (kivéve a koronavírus miatti bejelentések) helyszíni kivizsgálása, az azonnali beavatkozást igénylő panaszok/közérdekű bejelentések kivizsgálása, amelyek sürgős beavatkozás és hatósági intézkedés nélkül életet, testi épséget veszélyeztetnek, az igazgatási szünet alatt is megtörténik.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-029
E-mail:
[email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Népegészségügyi feladatok


A közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál bekövetkező váratlan események, szünetelésre vonatkozó bejelentés miatt szükséges hatósági intézkedések megtétele, az ellátást átmenetileg nyújtó más szolgáltató(k) kijelölése; a járványügyi intézkedések és adatszolgáltatások az igazgatási szünet alatt szükség szerint megtörténnek. Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságának engedélyeztetésére az igazgatási szünet alatt is lehetőség van.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-644 (Ajka)
89/795-000 (Pápa)
88/550-506 (Veszprém)
30/217-2718
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Növényegészségügyi feladatok


A növényegészségügyi vizsgálatköteles áruk exportjánál szükséges vizsgálat lefolytatása,növényegészségügyi bizonyítvány kiállítása az igazgatási szünetben is biztosított.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 20/569-6544
E-mail: [email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


Szociális és gyámügyi feladatok


Szociális és gyámügyi területen a soron kívüli intézkedést igénylő, örökbefogadási és járási gyámügyi feladatok (gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, eseti gondnok kirendelése egészségügyi beavatkozás előtt, örökbefogadásnál a születést követő 6 héten belül nyilatkozat megtétele) vonatkozásában a szükséges intézkedések az igazgatási szünetben is megtörténnek.


Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:


Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/579-330, 88/550-506
E-mail: [email protected]
[email protected]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva


A további kormányhivatali ügyfélszolgálatoknál az igazgatási szünet ideje alatt az ügyintézés szünetel. A földhivatali ügyfélszolgálatok - a beérkezett kérelmek feldolgozása érdekében - 2023. január 9-én is zárva tartanak.
A 2023. január 9. naptól kezdődően érvényes, általános ügyfélfogadási rendre vonatkozó információk a Kattintson ide! www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem honlapon az „Elérhetőségek, szervezet” menüben találhatók meg.

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!