Nincs megjeleníthető tartalom

Porva

A sokszínű település

Meghívó- Nyilvános Képviselő - Testületi ülésre

Értesítés

Kezdés: 2017. 12. 27.

Időpontok

Kezdés: 2017. 12. 27. 10:00

MEGHÍVÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉT

 2017. december 27-én (szerdán) 10.00 órakor Porva Községi Önkormányzat hivatalos helyiségébe (8429 Porva, Kőrishegy u. 10.) összehívom.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Külterületi ingatlan felvétele a címnyilvántartásba

Előadó aljegyző 

2. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

3. A 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

Előadó: polgármester

4. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának megtárgyalása

Előadó: polgármester

5. Az ASP rendszer bevezetéséről tájékoztatás

Előadó: aljegyző

6. Külterületi utak vagyonkezelésbe vétele

Előadó: polgármester

7. Vegyes ügyek

 

A képviselő-testület ülésére meghívom, kérem szíves megjelenését.

 

 Porva, 2017. december 21.                                     

                          

                                                                                         Veinperlné Kovács Andrea

                                                                                         Polgármester

 

A meghívót kapják:

1. Falman József alpolgármester

2. Kucsera Jánosné képviselő

3. Stampfer Károly képviselő

4. Szentes Károly képviselő

5. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

6. Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző