Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Porva

A sokszínű település

Magyar Falu Program

Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Általános tartalom

Pályázat típusa: Széchenyi 2020

Pályázat kódszáma: TOP-2.1.3-16-VE1-2021

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00038

Kedvezményezett: Porva Községi Önkormányzat

 

A projekt célja: Porva belterületi csapadékvíz rendezés I. ütemének megvalósítása a Pápai és Kőrishegy utcában.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 50.000.000

 

Forrása: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Opertaív Programok Irányító Hatósága

A projekt támogatásának intenzitása: a projekt elszámolható összköltségének 100%-a

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.03.01.

 

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2023.06.30.

 

A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése. A lezúduló csapadékvizek betörnek a teleülésre, végig rohannak a nagy esésű Kőrishegy utcába, majd a Pápai utcán keresztül a falu É-i oldalán húzódó Porvai-érbe érkeznek. A meglévő elvezető rendszerek kapacitása, műszaki állapota szintén nem megfelelő, így a földárkokból a csapadékvizek a közutakra, járdákra lépnek ki.

 

Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet: • jelentős anyagi károk kivédése; • a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; • a településrészben az életminőség javulása.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

Kőrishegy utca:  Vízgyűjtő terület: 107.57 ha Érintett hrsz-ek: 0157, 0158, 0156/21, 230/16, 180 Tervezett csapadékvíz elvezetés: Várhatóan kiépítésre kerül: - kétoldali földárok profilozás, kialakítás, ~ 790 fm hosszban - burkolt szakasz kiépítése a nagy esésű szakaszokon, ~ 600 fm hosszban (energiatörő fogakkal). A vizek helyben tartásra való törekvés: a területen a kis esésű szakaszokon földárkokat alakítunk ki, (és a meglévőket felújítjuk), amelyben a lefolyásviszonyok a szikkasztást lehetővé teszik.

 

Pápai út:   Vízgyűjtő terület: 2.30 ha Érintett hrsz-ek: 047, 6 A területen jelenleg szikkasztó földárkok és burkolt mederszakaszok vannak. Tervezett csapadékvíz elvezetés: Várhatóan kiépítésre kerül: - egy, illetve két oldali földárok profilozás, kialakítás, ~ 390 fm hosszban. A vizek helyben tartásra való törekvés: a területen a kis esésű szakaszokon földárkokat alakítunk ki, (és a meglévőket felújítjuk), amelyben a lefolyásviszonyok a szikkasztást lehetővé teszik. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Pápai út: - meglévő burkolt szakasz felújítása (fugázás, lapok igazítása), ~ 150 fm hosszban - út és kapubehajtók alatti átvezetések, átereszek átépítése Kőrishegyi utca - út és kapubehajtók alatti átvezetések, átereszek átépítése - közút alatti átvezetés felújítása, kiépítése két helyen.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

A projekt keretében „Nem támogatható tevékenység” nem valósul meg.

 

A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt megfelel a Felhívás Műszaki Szakmai előírások pontjának az alábbiak szerint:

• A projekt előkészítő tanulmány tartalma alapján illeszkedik a VGT releváns részeihez

• A település az 1-5 Cuhai-Bakony-ér és Concó elnevezésű alegységen helyezkedik el. Közigazgatási területén található a Hódos-ér, illetve annak mellékága, a Porvai-ér.

„Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervének 2015. évi felülvizsgálata (VGT2)” szerint a vízfolyások nem kerültek víztestként kijelölésre. A település az sh.1.3. Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat elnevezésű felszín alatti víztesten fekszik

• A projekt indokoltságát erősíti, hogy káresemények is történtek a területen. A Vis maior eseményekhez kapcsolódó dokumentumokat csatoltuk a pályázathoz

• A projektnek előre látható klímakockázata nincs.

• A tervezés során figyelembe vesszük, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés alapján). A projekt törekszik a vízvisszatartásra, késleltetett levezetésre, területi beszivárgás elősegítésére.

• A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a beruházás összegét. Az alátámasztó számítást a PET 18. fejezete tartalmazza.

• A TVT által megtörtént a Szakmai koncepció véleményezése, melyet a pályázathoz csatoltunk.

• A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával.

• Ingatlankiváltás a projektben nem releváns.

• A megvalósítás során eleget teszünk a „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége”c útmutató előírásainak

• Kötelező szemléletformáló tájékoztatók tartása.

 

A projekt készültségi állapota: 100%

 

 

 

 

 

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!