Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Porva

A sokszínű település

Magyar Falu Program

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatban

Közszolgálati hír

fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni...

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatban


A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel (kutak) kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A jegyző hatáskörébe tartozik az olyan kút engedélyezése, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

  • a kút nem érint vízbázisvédelmi területet
  • a kút csak talajvizet használ fel 
  • a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni
  • a kút olyan ingatlanon van, ahol épület van
  • a kútra magánszemély kér engedélyt
  • a vízkivétel háztartási és/vagy házi ivóvízigényt elégít ki
  • a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Amennyiben a fenti feltételek mindegyike nem teljesül, abban az esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges!

Az engedélyezési eljárást mind az ásott és mind a fúrt kutakra le kell folytatni akkor is, ha a kút létesítésének idején jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az engedélyt akkor is meg kell szerezni, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, vagy csak locsolási célra használja.
A kút megszüntetése szintén vízjogi engedély köteles.

 A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint.
A tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

Az  eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, de 5000 Ft illetékfizetési kötelezettség terheli.
 A vízgazdálkodásról szóló törvény 2020. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2021. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!