Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Porva

A sokszínű település

Magyar Falu Program

Mezőőr állás

Közszolgálati hír

Telefon

Cím

Porva Községi Önkormányzat, pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

Porva Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Porva Községi Önkormányzat
mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, Porva község bel- és külterülete, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Porva község közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, ill. ahhoz tartozó termények és termékek,
felszerelések eszközök, haszonállatok mezőgazdasági építmények földmérési jelek vagyonvédelme. Illegális hulladékok
lerakásának megelőzése. A mezőőr feledatait, a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. tv. a munkaköri leírás és
az Önkormányzat 10/2016.(06.20.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • 6 hónap próbaidő vállalása
 • az 1997. évi CLIX. tv-ben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyamok elvégzését és a vizsgák letételét vállalja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, mezőgazdasági, vadász-vadgazda,
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget képzettséget igazoló okiratok másolata
 • Megismerési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veinperlné Kovács Andrea nyújt, a 0688447115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Porva Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8429 Porva, Kőrishegy utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/447-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr vagy
 • Személyesen: Veinperlné Kovács Andrea, Veszprém megye, 8429 Porva, Kőrishegy utca 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Porva Községi Önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!